Att investera i människors lärande och utveckling är två viktiga faktorer för framgång i vår verksamhet. Våra medarbetare har möjlighet till kontinuerlig och personlig utveckling tillsammans med företaget. Vår professionella tillväxtprocess bygger på såväl generiska som beteendemässiga och funktionella kompetenser.

Att vara ett internationellt företag kräver ett inkluderande tankesätt där mångfald uppskattas, och vi strävar efter att dra full nytta av all den kunskap och erfarenhet vi har i organisationen.

Möt några av våra talangfulla medarbetare!

Lars Börjesson
Lars Börjesson CEO

Namn: Lars Börjesson

Position: CEO

Utbildning: Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola

Vilket är ditt bästa karriärtips? Var nyfiken och beredd på att hoppa på utmaningar som du vid en första anblick känner är lite för svåra.

"Intervju i ”Framtidsföretagen”

Internationell handel – nu viktigare och mer aktuell än någonsin Som medarbetare på KGH får du vara med att facilitera den alltmer komplexa internationella handeln.

KGH har de senaste åren utvecklats till den ledande europeiska aktören inom handel- och tullhantering. Idag finns bolaget i 10 länder på drygt 30 orter och har runt 700 medarbetare. Vi träffade vd:n Lars Börjesson för att prata om vad som är på gång inom bolaget.

Vad gör er bransch spännande? "Internationell handel är mer aktuell nu än någonsin. Fram till nyligen har det funnits en gemensam uppfattning att internationell handel skapar ökat välstånd både för rika och fattiga länder. Nu vet vi att britterna valt att lämna EU och den europeiska tullunionen, och att den amerikanska presidenten driver en allt mer protektionistisk handelspolitik. Den i kombination med bland annat EU:s nya gemensamma tullagstiftning gör att det finns en väldig dynamik inom vår bransch. Den ökade komplexiteten tillsammans med trender som digitalisering och internationell e-handel göra att marknaden växer för en specialiserad aktör som KGH."

Vad söker ni för typ av kompetens? "Inom vårt affärsområde Global Consulting har vi många seniora experter inom internationell handel och tull som vi söker komplement till i form av duktiga konsulter och projektledare som vill driva en strategisk utveckling och förändring. Till affärsområdet KGH Digital, där vi investerar i att utveckla industrins mest avancerade lösning för att agera brygga mellan näringslivet och tullmyndighet, efterfrågar vi systemvetare och civilingenjörer med IT-inriktning. Till vårt största affärsområde Operations, rekryterar vi specialister inom tull och logistik."

Vad är ni stoltast över? "Att vi hjälper våra kunder att öka effektiviteten i sin internationella handel. Vi skapar förutsägbara flöden, hanterar risker, säkerställer korrekta tullräkningar och bidrar till låga operativa kostnader. Genom detta arbete hjälper vi våra kunder att växa och skapa hållbara lösningar. Att vara med och bidra till detta skapar en stor stolthet och engagemang hos oss alla."

Andreas Axelsson
Andreas Axelsson Business Region Nordic - Svinesund

Namn: Andreas Axelsson

Position: Customs Process Administrator, front office Svinesund, Sverige

Vad innebär ditt jobb? Att arbeta på vårt front office vid svensk/norska gränsen innebär att ta emot kunder vid disk, både privatpersoner och företag. Min uppgift är att se över vad de behöver för typ av tullhandlingar för att godset ska kunna passera gränsen på ett korrekt sätt. Det kan innebära att presentera förslag på vilka typer av dokument som behövs eller att sammanställa och administrera de föraviserade uppdrag som inkommit till oss.

Vad gillar du bäst i ditt arbete? Det jag gillar mest är mötet med alla kunder. Alla olika nationaliteter och hur man kan kommunicera utan att tala samma språk.

Vad krävs för att lyckas i ditt arbete? Tålamod och kunskap samt god förmåga att kunna samarbeta och hantera stressiga situationer.

Hur är arbetsmiljön i KGH? Familjär där många kollegor arbetar tätt ihop, mycket team-/lagkänsla.

Vilka 3 ord skulle du använda för att beskriva hur det är att arbeta i KGH? Utmanande, problemlösning, roligt.

Vilket råd skulle du ge till en nyanställd? Att ha ett gott humör, vara stresstålig och att vara noggrann.

Tanja Finli
Tanja Finli Business Region Nordic - Östersund

Namn: Tanja Finli

Position: Customs Process Administrator, Östersund, Sverige

Vad innebär ditt jobb? Att ge bästa möjliga service till våra kunder genom att ordna med de nödvändiga tullhandlingar de behöver för att deras varor så smidigt som möjligt ska passera gränskontrollen hos Tullen. En del av servicen innebär att svara på förekommande frågor samt förse kunder med information de behöver i samband med uppdrag till oss. En annan del är att fakturera kunder för slutförda uppdrag, fast det är numera en liten del av mitt arbete.

Vad gillar du bäst i ditt arbete? Mitt största intresse är regelverk – att lära mig och fördjupa mig i gällande lagar och regler som rör tullhantering (nationella, EU:s samt Norges regelverk). Att vidareförmedla kunskaper och därmed förbättra interna rutiner för att säkerställa regelefterlevnad dvs. compliance.

I tillägg skulle jag även vilja nämna mitt språkintresse. Mitt modersmål är ryska (men även ukrainska), och det är jättekul att ibland få hjälpa till att tolka för chaufförer som är vid något av våra gränskontor i Haparanda eller Storlien. Dessutom har jag tidigare studerat tyska och är utbildad lärare och tolk i tyska språket, vilket gör det extra spännande när jag får tillfälle att prata tyska.

Vad krävs för att lyckas i ditt arbete? Intresse, engagemang och kunskap. Viljan att utvecklas både som person och i sitt arbete samt en hel del trivsel förstås.

Hur är arbetsmiljön i KGH? Vi har en god samvaro och samarbete. Det finns bra möjligheter till vidareutveckling. Vi har en öppen kommunikation, ett gott ledarskap och att inte förglömma, vi ha det mycket trivsamt.

Vilka 3 ord skulle du använda för att beskriva hur det är att arbeta i KGH? Utmanande, utvecklande, kul

Vilket råd skulle du ge till en nyanställd? Jag skulle tipsa om följande:

  • Fråga ofta
  • Våga ta utmaningar
  • Ta initiativ
  • Det är viktigt att kunna prioritera
  • Ta hand om dig, då kommer du både att prestera och må bra.