Skaffa Butterfly® – expertsystemet för tulljänster som ger dig kompetens och support för din interna tullhantering.

Vi är på väg mot en enklare, papperslös miljö för tull och handel, där vi använder elektronisk teknik för att dela tulldata med tillhörande dokument, beslut och meddelanden. Men att införa de nya lösningarna är ofta en stor utmaning för företagen och deras IT- och logistikavdelning.

KGH kan hjälpa dig att hantera dessa utmaningar med våra expertkunskaper, mjukvarulösningar och supporttjänster för tullfrågor. Vi erbjuder inte bara mjukvara, utan även tjänster som hjälper dig att hantera tullkodex för unionen (UCC) och skapa efterlevnad, effektivitet och produktivitet samt spårbarhet genom hela leveranskedjan.

Tillsammans med dig gör vi en detaljerad analys av dina behov och implementerar den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för just ditt företag. När ditt nya Butterfly®-system är på plats kan det även kombineras med våra övriga tjänster. Systemet bildar på så sätt en övergripande tullösning som hjälper dig att hantera de löpande förändringar som ditt företag genomgår.

Så här ger vi värde till våra kunder:

  • Kostnadseffektiva, specialanpassade lösningar
  • Planering, utbildning och support
  • Hela spektrat av tulltjänster
  • Serviceinriktat, flexibelt och erfaret team
  • Snabb hjälp med tillgänglighet dygnet runt


Rekommenderade länkar:

System för tullhantering
Tulldeklaration
Rådgivning tullhantering
Tullutbildningar

Dela