Oppnå strømlinjeformet tollbehandling ved å håndtere alle oppgaver i en fullt integrert ettvindusløsning.

Med det avanserte Butterfly®-programmet kan du automatisere tollprosedyrene og transaksjonene dine slik at de passer med behovene i virksomheten. Benytt muligheten til integrering med IT-systemet ditt, eller bruk våre populære maler til å gjenbruke data uten behov for manuell inntasting.

Uansett hva du velger, oppnår du høy produktivitet i tollhåndteringen din uten at det går utover kvaliteten. Butterfly® gjør det enklere å håndtere og optimalisere arbeidsforløp og sikrer full transparens helt fra første ordre til alle dokumenter er klare. Programmet tilbyr omfattende tollfunksjoner som hjelper brukerne gjennom hele tollklareringsprosessen.

Vi samarbeider nært med teamet ditt og utarbeider en løsning som oppfyller akkurat de kravene du har. Investeringen er skalert etter den løsningen vi er blitt enige om, slik at du bare betaler for det du faktisk trenger.

Resultatet? En effektiv og prisgunstig tollhåndteringsløsning som sørger for smidig flyt i leveringskjeden og en smidigere virksomhet.

KGHs tollprogramvare gir deg en rekke fordeler, for eksempel:

  • Lokal installering eller vertstjenester – valget er ditt
  • Sømløs integrering med IT-systemene dine
  • Administrering og optimalisering av arbeidsforløp
  • Økt produktivitet uten at kvaliteten settes på spill
  • Brukervennlig tollprogramvare med utvidede støttefunksjoner
  • Skalerbare og kostnadseffektive løsninger som utvikler seg med virksomheten

 

Dette er bare noen av fordelene som venter deg hvis du velger Butterfly®.


Hvis du vil vite mer om Butterfly og KGHs tollprogramvare, kan du laste ned vår brosjyre her

Del