Få Butterfly® – tollprogramvaren som gir deg den innsikten og hjelpen du trenger i den interne tollhåndteringen.

Vi går mot et enklere, papirløst miljø innen toll og handel, der elektronisk databehandling i stadig større grad benyttes til utveksling av tolldata, medfølgende dokumenter, beslutninger og meldinger. Men innføringen av disse løsningene er en utfordring for ethvert selskap og deres IT- og logistikkavdelinger.

KGH kan hjelpe deg med å oppfylle disse kravene, fordi vi har tollkunnskapen, støtten og programvareløsningene du trenger. Vi tilbyr ikke bare tollprogramvare, men også tolltjenester som gjør det enklere for deg å håndtere EUs tollov (UCC), lovsamsvar, effektivitet og produktivitet samt sporbarhet gjennom hele forsyningskjeden.

I samarbeid med deg utfører vi en detaljert analyse av behovene dine og iverksetter den beste og mest prisgunstige løsningen for virksomheten din. Når du først er i gang med Butterfly®, kan programmet kombineres med våre tjenester og gi deg en helhetlig tolløsning som alltid er i tråd med endringene som påvirker virksomheten din.

Slik leverer vi verdi til kundene våre:

  • Kostnadseffektive, skreddersydde løsninger
  • Planlegging, opplæring og støtte
  • Komplette tolltjenester
  • Vi er tjenestestyrte, fleksible og erfarne
  • Hurtig svar med tilgjengelighet hele døgnet


Foreslåtte lenker:
Customs Software
Customs Declarations
Customs Consulting
Customs Academy

Del