Told er et specialiseret og indviklet område, som aktuelt også gennemgår betydelig forandring. Traditionelle papirbaserede transaktioner er konverteret til elektroniske meddelelser, og EU står over for at skulle implementere en ny og harmoniseret lovgivning på toldområdet. Sikkerheden i forbindelse med internationale forsyningskæder er også blevet toldmyndighedernes ansvar.

Virksomheder løser ofte deres toldbehov gennem ekstern assistance og tænker ikke så meget over, hvordan dette arbejde udføres. Dette løser faktisk kun en del af problemet, eftersom det ikke er muligt helt at fritage virksomheden for ansvar i henhold til lovgivningen på toldområdet. Samme tilgang gør det heller ikke muligt at inkorporere toldområdet i virksomhedens egen udvikling. Rådgivningsafdelingen i KGH fokuserer på at hjælpe dig med at nå en optimal løsning på baggrund af virksomhedens organisation og derved gøre det muligt for dig (vores kunde) at gøre told til en naturlig del af både dine daglige aktiviteter og virksomhedsudviklingen, uanset om du i sidste ende vælger at udføre nogle af eller alle disse aktiviteter internt eller vælger at benytte eksterne udbydere. Vi hjælper dig med at overholde toldreglerne og drage fordel af de muligheder, som er aktuelle for din virksomhed i henhold til toldreglerne.

Som din momsrepræsentant tilbyder KGH dig ydelser som:

 • Diagnosticering af told og moms
 • Undersøgelser og/eller implementeringer
 • AEO
 • Uddannelse


UCC-diagnostik

Et sundhedstjek af din toldbehandling forud for den kommende EU-toldkodeks (UCC, en ny toldlovgivning for hele EU). Diagnostikken har fokus på overholdelse. Den vurderer, hvor kompatible dine aktiviteter er med den gældende lovgivning, hvilke tilladelser du i øjeblikket har samt deres rolle og betydning for dine aktiviteter. Den vurderer også din virksomheds aktuelle toldkompetence, og hvor i virksomheden denne viden befinder sig.


Diagnostik og revision

En tolddiagnostik giver dig et overblik over, hvordan din virksomheds toldaktiviteter håndteres. Hvad der fungerer, og hvad der kunne håndteres bedre, eller der skal ses nærmere på. Resultatet omfatter anbefalinger til yderligere aktiviteter for at sikre overholdelse. Hvis du gerne vil gå i dybden inden for et specifikt område, tilbyder vi også revision, hvor du kan få større indsigt og mulighed for at træffe korrigerende foranstaltninger, før en officiel toldrevision.


AEO (Autoriseret Økonomisk Operatør)

Måske har virksomheden besluttet sig for at gå i gang med at blive AEO-certificeret, men I vil gerne vide, hvordan I lever op til kravene og dermed identificere eventuelle mangler og omfanget af det forarbejde, der skal til. Uanset hvad kan vi hjælpe dig med at gøre processen hurtigere og få virksomhedens AEO-projekt på rette vej.

I Europa har det været muligt at ansøge om et AEO-certifikat siden januar 2008. Kravene til en AEO er fælles for hele EU. Lignende programmer eksisterer eller er under udvikling i mange andre dele af verden. I 2009 introducerede Norge sit eget AEO-certificeringsprogram, som var baseret på EU’s AEO-struktur. Et antal bilaterale forhandlinger er på vej med det formål at opnå en gensidig anerkendelse af AEO-programmerne, hvilket vil resultere i, at en AEO-certificeret virksomhed ville blive anerkendt og få tildelt fordele i andre dele af verden end lige det land eller område, hvor virksomheden oprindeligt modtog sin AEO-certificering. Vi forventer, at antallet af gensidige anerkendelser med tiden vil stige i takt med gennemførelsen af vellykkede bilaterale drøftelser.

Efter at have hjulpet et antal virksomheder med deres eget AEO-arbejde er vi blevet eksperter i at skræddersy vores assistance efter hver enkelt virksomheds specifikke behov, som vi har opsummeret nedenfor:

 • Opstart af intern AEO-proces
 • Styring af dit AEO-projektarbejde
 • Indledende mangelanalyse af, hvordan virksomheden lever op til AEO-kravene
 • Funktion som sounding board
 • Udførelse af kvalitetsgennemgange og revisioner forud for AEO
 • Hjælp til ansøgningsprocessen, herunder med og efter AEO-revisionen
 • Uddannelse for at sikre nødvendige kompetencer


Toldtilladelser

Her kan vi hjælpe virksomheden med at identificere relevante toldtilladelser for virksomheden og med jeres håndtering af ansøgnings- og implementeringsprocessen.

I overensstemmelse med introduktionen af EU’s og Norges AEO-certificeringsprogrammer og EU’s nye lovgivning på toldområdet, som vil gælde fra 2013, har toldmyndighederne besluttet sig for også at gennemgå toldtilladelserne. Der er ændringer til ansøgningsprocessen, til de krævede kvalifikationer for potentielle ejere af tilladelser og til nye tidsbegrænsninger for visse tilladelser. Generelt er ansøgningsprocessen til toldtilladelser blevet mere indviklet. Denne problemstilling ligger meget tæt på vores kernekompetence og er et område, som vi regelmæssigt beskæftiger os med.

Vi kan hjælpe dig med både ansøgning om toldtilladelse og den efterfølgende implementeringsproces.


Strategisk toldklassifikation

Det rette produkt, hvis du har brug for hjælp til klassificeringer, som går videre end den faktiske transaktion.

Toldklassifikationen af dit produkt har direkte indflydelse på produktet fulde og endelige pris for slutkøberen.

Det kan derfor være vigtigt at have en grundig forståelse af området i god tid før produktionsstart, eller før en salgstransaktion finder sted.

Vi kan hjælpe dig med dette ved at gennemføre en ”hvad hvis?”-test på et muligt produkt eller en mulig transaktion.


Register over toldklassifikation

Det rette produkt, når du ønsker hjælp til at vedligeholde dine toldklassifikationer.

Hvem, hvor og hvordan vedligeholder du dit register over vareklassifikation?

Registeret over vareklassifikation bør gennemgås regelmæssigt for at sikre, at det er opdateret, relevant og indeholder gyldige oplysninger.

Vi kan hjælpe dig med hele eller dele af arbejdet.

Kontakt os for at få flere oplysninger om, hvordan vi kan hjælpe dig.


Told og moms for virksomheder

Vi mener, at oplyste og uddannede kunder gør KGH til en endnu bedre udbyder af toldtjenester på alle områder.

Vi har udviklet et omfattende udvalg af kurser, som vi konstant videreudvikler, i takt med at vi lærer mere om, hvad og hvem der har brug for forbedrede kompetencer. Alle vores uddannelser er skræddersyet til modtageren.

Her er nogle eksempler, som måske kan inspirere dig:

 • Toldproceduren (grundlæggende eller mere avanceret)
 • Kompetenceforbedring af personale på stedet
 • Oprindelseshåndtering
 • Toldværdi
 • Toldoplag
 • Toldklassifikation
 • Sikkerhed i logistikkæden
 • Om AEO
 • Om moms
 • Hvorfor moms har strategisk betydning for os


Told i videregående uddannelse

Det er vores opfattelse, at det har lige så stor betydning at tilbyde uddannelse om told og moms til studerende på videregående uddannelser som at tilbyde uddannelse til dig, der allerede er i arbejde.

Efter at have gennemgået en række kursusprogrammer for forskellige handels- og logistikprogrammer, ser der ud til at mangle det, vi ville kalde praktiske kundeelementer (teori og praksis). Vi har erfaring med at arbejde med forskellige typer af videreuddannelse enten som en del af et kursus eller med det fulde ansvar for kurset.

Kontakt os, hvis du vil høre, hvordan du kan tilføre ekspertise og praktisk viden til dit kursusprogram.

 

Del