For mer end 50 år siden lagde en iværksætter kimen til noget stort. Karl G. Hansson opdagede et behov og opfandt en løsning.

Begyndelsen
I starten af 1960’erne boede Karl G. Hansson meget tæt på grænsen mellem Norge og Sverige. Hver dag så han, hvordan køerne med lastbiler blev længere og længere, og hvor langsomt det gik med at krydse grænsen. Han kunne bare ikke forstå grunden til det.

På sine daglige ture i det smukke landskab talte han med lastbilchauffører og toldfunktionærer i begge lande og opdagede, at der fandtes et stort hul mellem de to hovedaktører ved grænseovergangen. Han fornemmede, at de manglende viden om den relevante lovgivning og dens anvendelse i praksis kombineret med begrænset fleksibilitet og begrænsede ambitioner om at forbedre situationen.

Som den iværksætter han var, kunne Karl G. Hansson se behovet for et mellemled og besluttede sig for at etablere en virksomhed, KGH, som kunne udfylde hullet og fungere som mellemled mellem toldvæsenet på den ene side og importører og eksportører på den anden side og på denne måde lette procedurer ved grænseovergangene.

Et solidt grundlag, bygget til fremtiden
I dag, næsten 50 år senere, er KGH stadig den største toldmægler på grænsen mellem Norge og Sverige, som er den længste eksterne landegrænse i EU. KGH er også en vigtig aktør i over 10 andre europæiske lande.

I overensstemmelse med mere avancerede toldsystemer er KGH’s færdigheder og kompetencer udviklet for at imødekomme vores kunders behov for nye tjenester. KGH’s nuværende ledelse og virksomhedens CEO, Vidar Gundersen, har allokeret betydelige ressourcer for at sikre, at KGH altid vil være med helt fremme. I 2007 blev virksomheden delt i tre forskellige kerneforretningsområder: toldrepræsentation, rådgivning om overholdelse af toldregler og statslig rådgivning for med denne opdeling i højere grad at kunne afspejle de forskellige kompetencer i KGH.

Som en mellemstor virksomhed er det nødvendigt for KGH konstant at udvikle ressourcer og kompetenceområder for at sikre sin konkurrenceevne. KGH deltager derfor i et netværk af virksomheder med fælles værdier og forretningsideer, som KGH kan samarbejde tæt med, når virksomhedens egne interne ressourcer ikke er tilstrækkelige. I sidste ende bør færdigheder og kompetencer betragtes som forgængeligt materiale.

KGH tilbyder absolut professionelle tjenester, som altid leveres præcist og til tiden. Virksomhedens størrelse tillader en høj grad af fleksibilitet, som gør det muligt at fokusere individuelt på hver enkelt kunde.

I dag, mere end halvtreds år senere, KGH er den største skikke mægler ved grænsen mellem Norge og Sverige, og en vigtig aktør i mange europæiske lande.