Oplev Butterfly® – eksperternes egen software som giver dig den fornødne indsigt i og støtte til din håndtering af told. 

Vi bevæger os mod en papirløs og enklere verden inden for handel og told efterhånden som elektronisk databehandling vinder frem ved udveksling af tolddata, ledsagedokumenter, beslutninger og meddelelser. Men at implementere løsningerne udgør en udfordring for IT- og logistikafdelingerne i enhver virksomhed.

KGH kan hjælpe dig med at tage udfordringen op da vi har den ekspertviden om told, den support og de softwareløsninger, som du har brug for. Vi leverer ikke alene toldsoftware, men også toldtjenester som hjælper dig med at holde styr på EU’s toldkodeks, compliance, effektivitet og produktivitet samt sikrer sporbarhed gennem hele forsyningskæden.

I samarbejde med dig foretager vi en dybdegående analyse af dine behov og implementerer den bedste og mest rentable løsning for din virksomhed. Efterfølgende kan din nye Butterfly®-løsning kombineres med vores øvrige tjenester så du får en omfattende toldløsning, der kontinuerligt holder trit med din virksomheds udvikling.

Sådan skaber vi værdi for vores kunder: 

  • Rentable, skræddersyede løsninger
  • Planlægning, undervisning og support
  • Komplet udbud af toldtjenester
  • Servicemindede, erfarne og fleksible medarbejdere
  • Hurtig respons, alle døgnets timer

 

Suggested links:
Customs Software
Customs Declarations
Customs Consulting
Customs Academy

Del