We zijn op weg naar een eenvoudigere en papierloze omgeving voor douane- en handelszaken met behulp van elektronische gegevensverwerkingstechnieken voor de uitwisseling van douanegegevens, begeleidende documenten, beslissingen en kennisgevingen.

De implementatie van deze oplossingen vormt echter een uitdaging voor ieder bedrijf en zijn IT- en logistieke afdelingen.

KGH kan u helpen om aan deze eisen te voldoen op basis van onze expertise op douanegebied, onze support en onze softwareoplossingen.

 

Voorgestelde links:
Customs Software
Customs Declarations
Customs Consulting
Customs Academy

Delen